Wyposażenie, sprzęt

Aby zapewnić jakość wyrobu gotowego, jesteśmy zaopatrzeni w zestaw rozmaitych urządzeń produkcyjnych.
W rezultacie zawsze kupujesz żądaną jakość w zadowalającej cenie.

Poniżej znajduje się przegląd naszych metod produkcyjnych, przedstawiający techniki rozwijane i ulepszane przez lata obeznania z przemysłem podłogowym, dzięki którym osiągamy tak ważną jakość. Przekaż nam swoje specjalne życzenia czy zapotrzebowania a my pojawimy się z rozwiązaniem. Nasza pomysłowość nie zna granic!

 

SUSZENIE
Dokonujemy obróbki mokrych granulatów. Po myciu i czyszczeniu chemicznym surowce podlegają suszeniu przy pomocy przemysłowego urządzenia suszarniczego do momentu, aż zawartość wilgoci wyniesie poniżej 0,5%.

PRZESIEWANIE
Suche produkty przesiewane są do osiągnięcia wymaganego rozmiaru ziaren. Standardowa granulacja ziaren wynosi:
0,1-0,4mm / 0,1-0,5mm / 0,4-0,8mm / 0,5-1,0mm / 0,7-1,2mm /
1,0-1,6mm / 1-2mm / 2-3,25mm / 3-5mm / 5-8mm /3-8mm / 8-16mm.

BARWIENIE
Wysuszone produkty są barwione za pomocą żywicy epoksydowej lub poliuretanowych środków wiążących. Sposób powlekania kruszywa i barwniki zostały wypracowane całkowicie pod naszym kierownictwem. Nasze wymogi dostarczają surowcom przemysłowym wysoką jakość i wielość zastosowań dla różnych granulatów.

MIESZANIE
Poprzez mieszanie granulatów i innych surowców wieńczymy proces produkcji. Posiadamy trzy urządzenia do mieszania, które zawsze pozwalają na osiągnięcie optymalnego efektu końcowego. Dodatkowo jesteśmy w stanie wymieszać i spakować zaprawy wraz ze spoiwem polimerowym.
Naszą specjalnością jest sporządzanie jednolitych mieszanek suchych proszków (cement, mączka kwarcowa, itp.) i bardzo drobnych granulatów do 0,5mm. Takie wypełniacze i mieszanki zapraw mogą też w niskim procencie zawierać suche lub płynne dodatki i pigmenty. Proces jest bardzo skuteczny, wyklucza uszkodzenia produktu czy nagrzewanie podczas mieszania.


PAKOWANIE
W zależności od wyrobu, produkty pakujemy do worków PE, papierowych czy wentylowych lub wiader PE i stalowych. Możemy zapakować od 1 do 5 różnych granulacji (według życzenia także więcej), dokładnie co do komponentu. Zawsze gwarantujemy dokładny stosunek składników mieszanki dla każdego komponentu.